AF-lampe (stillbillede)

AF-lampen sørger for udfyldningslys, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser. I tiden mellem der trykkes halvvejs ned på udløserknappen, og fokuseringen låses, lyser AF-lampen, så kameraet nemt kan fokusere.

 1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [AF-lampe] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
AF-lampen lyser automatisk i mørke omgivelser.
Fra:
Bruger ikke AF-lampen.

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende [AF-lampe] i de følgende situationer:
  • Når optagetilstanden er [Film] eller [Slow-&Hurtigmotion].
  • Når fokustilstanden er indstillet til [Kontinuerlig AF].
  • Når [Fokusforstørrelse] er aktiveret.
  • Når der er monteret en monteringsadapter
 • Hvis multiinterface-tilbehørsskoen er udstyret med en blitz med en AF-lampefunktion, tænder AF-lampen også, når blitzen tændes.
 • AF-lampen udsender et meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal du ikke kigge direkte ind i AF-lampen på tæt hold.