Vis start for optag.

Indstiller, om skærmen må blive sort, når du optager det første billede under blackout-fri optagelse.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Vis start for optag.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Skærmen bliver sort, når du optager det første billede under blackout-fri optagelse.
Fra:
Skærmen bliver ikke sort, når du optager det første billede under blackout-fri optagelse.