Valg af hvilket hukommelseskort som skal afspilles (Vælg afspil.medie)

Vælger den hukommelseskortåbning, som skal afspilles.

  1. MENU (Afspil) → [Vælg afspil.medie] → ønsket åbning.

Detaljer om menupunkt

Slot 1:
Vælger åbning 1.
Slot 2:
Vælger åbning 2.

Bemærk!

  • Der afspilles ikke noget billede, når der ikke er isat noget hukommelseskort i den valgte åbning. Vælg en åbning, som der er blevet sat et hukommelseskort ind i.
  • Når du vælger [Datovisning] i [Visningstilstand], afspiller kameraet kun billeder fra et hukommelseskort valgt vha. [Vælg afspil.medie].