Vejled. ekspon.indst.

Du kan indstille, om der skal vises en vejledning, når du ændrer eksponeringen.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Vejled. ekspon.indst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Viser ikke vejledningen.
Til:
Viser vejledningen.