SteadyShot

Indstiller om SteadyShot-funktionen skal anvendes eller ej.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [SteadyShot] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Anvender [SteadyShot].
Fra:
Anvender ikke [SteadyShot].
Vi anbefaler, at du indstiller [Fra], når du anvender et stativ osv.