NTSC/PAL-vælger

Afspiller film optaget med produktet på et tv med NTSC/PAL-system.

 1. MENU (Opsætning) → [NTSC/PAL-vælger] [Angiv]

Bemærk!

 • Hvis du indsætter et hukommelseskort, som tidligere er blevet formateret med et andet videosystem, vises der en meddelelse, som fortæller dig, at du er nødt til at omformatere kortet.
  Hvis du ønsker at optage i et andet system, skal du omformatere hukommelseskortet eller anvende et andet hukommelseskort.
 • Når du udfører [NTSC/PAL-vælger], og indstillingen er ændret fra standardindstillingen, vises der en meddelelse, "Kører på NTSC." eller "Kører på PAL.", på startskærmen.
 • Når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til PAL, kan søgeren eller skærmen på kameraet, eller skærmen på en HDMI-tilsluttet enhed, muligvis blive sort i et øjeblik i følgende situationer. Dette er ikke en funktionsfejl.
  • Når du starter eller stopper optagelse af film, mens optagetilstanden er indstillet til en anden tilstand end (Film) eller .
  • Når du ændrer optagetilstanden fra (Film) eller til en anden tilstand.
  • Når du afspiller en film for første gang, efter skift til afspilningstilstanden.