Starttid strømbesp.

Indstiller tidsintervaller for automatisk skift til strømsparende tilstand, når du ikke udfører betjeninger, for at forhindre afladning af batteriet. Foretag en betjening, som f.eks. at trykke udløserknappen halvt ned, for at vende tilbage til optagetilstand.

  1. MENU(Opsætning) → [Starttid strømbesp.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

30 min./5 min./2 min./1 min./10 sek.

Bemærk!

  • Sluk for produktet, når du ikke anvender det i lang tid.
  • Den strømbesparende funktion aktiveres ikke, når strømmen forsynes via USB, ved afspilning af diasshow, ved optagelse af film, under FTP-overførsler eller ved tilslutning til en computer eller et fjernsyn, eller når [Fjernbetjening] er indstillet til [Til].
  • Når [FTP-funktion] er indstillet til [Til], vil tiden, før kameraet skifter til strømbesparende tilstand, være et minut, selvom du har valgt [10 sek.] for [Starttid strømbesp.].