Anvendelige hukommelseskort

Når du anvender microSD-hukommelseskort eller Memory Stick Micro med dette kamera, skal du sørge for at bruge den passende adapter.

SD-hukommelseskort

Optageformat Understøttet hukommelseskort
Stillbillede SD/SDHC/SDXC-kort
AVCHD SD/SDHC/SDXC-kort (Klasse 4 eller hurtigere, eller U1 eller hurtigere)
XAVC S 4K 60Mbps*
HD 50Mbps eller lavere*
HD 60Mbps
SDHC/SDXC-kort (Klasse 10, eller U1 eller hurtigere)
4K 100Mbps*
HD 100Mbps
SDHC/SDXC-kort (U3)

*Inklusive når der optages proxyfilm på samme tid

Memory Stick

Optageformat Understøttet hukommelseskort
Stillbillede Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/ Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S 4K 60Mbps*
HD 50Mbps eller lavere*
HD 60Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100Mbps*
HD 100Mbps

*Inklusive når der optages proxyfilm på samme tid

Bemærk!

 • Brug åbning 1 når du anvender et UHS-II-hukommelseskort. Vælg også MENU → (Opsætning)[Optagemedieindstil.][Priori. optagemedie][Slot 1].
 • Memory Stick PRO Duo-medier kan ikke anvendes i åbning 1.
 • Når der anvendes et SDHC-hukommelseskort til at optage XAVC S-film over længere tidsperioder, opdeles de optagede film i filer på størrelse af 4 GB. De opdelte filer kan håndteres som en enkelt fil ved at importere dem til en computer vha. PlayMemories Home.
 • Når der optages en film på hukommelseskort i både åbning 1 og åbning 2 med de følgende kameraindstillinger, skal du indsætte to hukommelseskort med det samme filsystem. XAVC S-film kan ikke optages samtidigt, når der anvendes en kombination af exFAT-filsystemet og FAT32-filsystemet.
  • [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K] eller [XAVC S HD].
  • [Optagetilstand] under [Optagemedieindstil.] er indstillet til [Simultan opt. ()] eller [Simult. opt. (/)].
  Hukommelseskort Filsystem
  SDXC-hukommelseskort exFAT
  Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC-hukommelseskort FAT32
 • Lad batteripakken fuldt op inden du forsøger at genoprette databasefilerne på hukommelseskortet.