Format (stillbillede)

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Format] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3:2:
Samme bredde-højde-forhold som 35 mm film
16:9:
Et bredde-højde-forhold egnet til visning på et tv, som understøtter HD (high definition)
1:1:
Det vandrette og lodrette forhold er ens.