Kont. optagelse

Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

 1. Drej på tilstandsknappen for fremføring og vælg den ønskede tilstand.
  • Drej på tilstandsknappen for fremføring mens du trykker på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen for fremføring.

Detaljer om indstillingspunkt

Kontinuerlig optagelse: Hi / Kontinuerlig optagelse: Mid/ Kontinuerlig optagelse: Lo


Lukkertype
Mekanisk lukker Auto/Elektronisk lukker *1
Kontinuerlig optagelse: Hi Maks. 5 billeder pr. sekund*2 Maks. 20 billeder pr. sekund*2 *3 *4
Kontinuerlig optagelse: Mid Maks. 5 billeder pr. sekund*2 Maks. 10 billeder pr. sekund*2
Kontinuerlig optagelse: Lo Maks. 2,5 billeder pr. sekund Maks. 5 billeder pr. sekund*2

*1 Den viste værdi er optagehastigheden, når [Blændefremfør. i AF] er indstillet til [Standard]. Når [Blændefremfør. i AF] er indstillet til [Fokusprioritet], kan hastigheden for kontinuerlig optagelse blive langsommere.

*2Fokus er låst til indstillingen i den første optagelse, når [Blændefremfør. i AF] er indstillet til [Standard] eller [Lydløs prioritet], og F-værdien er større end F16.

*3 Når fokustilstanden er indstillet til AF-C (Kontinuerlig AF), varierer hastigheden af kontinuerlig optagelse, afhængigt af det monterede objektiv. For detaljer skal du kontrollere supportsiden om kompatible objektiver.

*4 Under optagelse af ukomprimeret RAW optages der maks. 12 billeder pr. sekund.

Tip!

 • Indstil som følger for kontinuerligt at justere fokus og eksponering under kontinuerlig optagelse:
  • [Fokustilstand]: [Kontinuerlig AF]
  • [AEL med udløser]: [Fra] eller [Auto]

Bemærk!

 • Kontinuerlig optagelse er ikke til rådighed i de følgende situationer:
  • [Billedeffekt]er indstillet til [Fyldig sort-hvid tone].
  • [DRO/Auto HDR]er indstillet til [Auto HDR].
 • Når du optager med en blitz, nedsættes hastigheden af kontinuerlig optagelse.