Filnummer

Vælger, hvordan der tildeles filnumre til stillbilleder.

  1. MENU (Opsætning) → [Filnummer] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Serie:
Produktet tildeler sekventielt numre til filer op til "9999" uden nulstilling.
Nulstil :
Produktet nulstiller numre, når der optages en fil i en ny mappe, og tildeler numre til filer startende med "0001".
(Når optagemappen indeholder en fil, tildeles der et nummer, der er ét højere end det højeste nummer.)

Tip!

  • Indstillingen for [Filnummer] vil blive anvendt til både åbning 1 og åbning 2.
  • Selv hvis du ændrer indstillingen af [Priori. optagemedie], vil filnumrene være sekventielle på tværs af de to hukommelseskort i hver enkelt åbning ved at indstille [Filnummer] til [Serie].