Oprettelse af DVD-diske (AVCHD-optagediske) fra film i HD-billedkvalitet

Du kan oprette DVD-diske (AVCHD-optagediske), som kan afspilles på AVCHD-kompatible afspilningsenheder (som f.eks. Sony Blu-ray-diskafspillere eller PlayStation 4 osv.).

A. Sådan oprettes vha. en computer

Med en Windows-computer kan du kopiere film importeret til computeren og oprette DVD-diske (AVCHD-optagediske) vha. PlayMemories Home.
Din computer skal være i stand til at oprette DVD-diske (AVCHD-optagediske).
Når du opretter en DVD-disk for første gang, skal du tilslutte dit kamera til computeren vha. et USB-kabel. Den nødvendige software tilføjes automatisk til din computer. (Der kræves en internetforbindelse.)

Se Hjælpevejledning til PlayMemories Home angående detaljer om hvordan du opretter en disk vha. PlayMemories Home.

B. Sådan oprettes med en anden enhed end en computer

Du kan også oprette DVD-diske (AVCHD-optagediske) vha. en Blu-ray-optager osv.
For detaljer skal du se enhedens betjeningsvejledning.

Bemærk!

  • Når du opretter DVD-diske (AVCHD-optagediske) vha. PlayMemories Home fra film optaget i filmformatet XAVC S, omdannes billedkvaliteten til 1920×1080 (60i/50i). Det er ikke muligt at oprette diske med den oprindelige billedkvalitet.
    For at optage film med den originale billedkvalitet skal du kopiere film til en computer eller et eksternt medie.
  • Ved oprettelse af AVCHD-optagediske vha. PlayMemories Home fra film optaget i filmformatet AVCHD med [Optageindstilling] indstillet til [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], omdannes billedkvaliteten, og det er ikke muligt at oprette diske med den oprindelige billedkvalitet. Denne konvertering kan tage lang tid. For at kunne gemme film med den oprindelige billedkvalitet skal du anvende en Blu-ray-disk.