Brug touchscreen

Indstiller om berøringsbetjeninger på skærmen skal aktiveres eller ej.

  1. MENU (Opsætning) → [Brug touchscreen] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Aktiverer berøringsbetjeningen.
Fra:
Deaktiverer berøringsbetjeningen.