AF til

Du kan fokusere uden at trykke udløserknappen halvvejs ned. Indstillingerne for fokustilstandsvælgeren vil blive anvendt.

  1. Tryk på den AF-ON (AF Til)-knappen under optagelse i autofokustilstand.

Tip!

  • Indstil [AF m/udløserk.] til [Fra] når du ikke ønsker at udføre autofokus vha. udløserknappen.
  • Indstil [AF m/udløserk.], [Præ-AF] og [Eye-Start AF] til [Fra] for at forudsige motivets position og fokusere på en specifik optageafstand.