Eksp.komp.indst

Indstiller om værdien for eksponeringskompensationen skal anvendes til at kontrollere både blitzlys og omgivende lys, eller kun det omgivende lys.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Eksp.komp.indst] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Omgiv.&blitz:
Anvender værdien for eksponeringskompensationen til både blitzlys og omgivende lys.
Kun omgivels.:
Anvender kun værdien for eksponeringskompensationen til at kontrollere det omgivende lys.