HDMI-indstillinger: HDMI-opløsning

Når du tilslutter produktet til et HD (high-definition) TV med HDMI-terminaler vha. et HDMI-kabel (sælges separat), kan du vælge HDMI-opløsning for billeder, som sendes til tv'et.

  1. MENU(Opsætning) → [HDMI-indstillinger][HDMI-opløsning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Produktet genkender automatisk et HD TV og indstiller udgangsopløsningen.
2160p/1080p:
Udsender signaler i 2160p/1080p.
1080p:
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080p).
1080i:
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).

Bemærk!

  • Hvis billederne ikke vises ordentligt vha. indstillingen [Auto] , skal du vælge enten [1080i], [1080p] eller [2160p/1080p], afhængigt af hvilket tv som skal tilsluttes.