Cirkula. af fokuspkt.

Indstiller, om der skal tillades fokusrammen at gå fra den ene ende til den anden, når du flytter fokusrammen med [Fokusområde] indstillet til [Zone], [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.]. Denne funktion er praktisk, når du ønsker hurtigt at flytte fokusrammen fra den ene ende til den anden.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1)→[Cirkula. af fokuspkt.] → ønsket indstilling.

    Når der er valgt [Cirkuler]:

Detaljer om menupunkt

Cirkulerer ikke :
Markøren bevæger sig ikke, når du forsøger at flytte fokusrammen forbi enden.
Cirkuler :
Markøren springer til den modsatte ende, når du forsøger at flytte fokusrammen forbi enden.

Bemærk!

  • Selvom du indstiller [Cirkula. af fokuspkt.] til [Cirkuler], cirkulerer fokusrammen ikke diagonalt.