Set fra oven/set fra siden

 1. Frigørelsesknap for tilstandsknaplås for fremføring
 2. Øverste: Tilstandsknap for fremføring
  Nederste: Fokustilstandsvælger
 3. Frigørelsesknap for fokustilstandsvælgerlås
 4. LAN-terminal
 5. (Blitzsynkronisering)-terminal
 6. Højttaler
 7. (Mikrofon)-stik

  Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon, slukkes den indbyggede mikrofon automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, forsynes strømmen til mikrofonen fra kameraet.

 8. (Hovedtelefoner)-stik
 9. HDMI-mikro-jackstik
 10. Opladelampe
 11. Multi/Mikro-USB-terminal*

  Denne terminal understøtter mikro-USB-kompatible enheder.

 12. Multiinterface-tilbehørssko*

  Visse tilbehør kan muligvis ikke komme helt ind og rager ud fra multiinterface-tilbehørsskoen bagtil. Men når tilbehøret når den forreste ende af skoen, er tilslutningen gennemført.

 13. Frigørelsesknap for tilstandsknaplås
 14. Tilstandsknap
 15. C2-knap (Brugertilpasningsknap 2)
 16. C1-knap (Brugertilpasningsknap 1)
 17. Eksponeringskompensationsvælger
 18. Kroge til skulderrem

  Monter begge remmens ender på kameraet.

 19. (N-mærke)
  • Dette mærke angiver berøringspunktet for tilslutning af kameraet og en smartphone med NFC-funktion.

  • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.
 20. SLOT 1 (Hukommelseskortåbning 1)

  Understøtter kun SD-kort (kompatible med UHS-I og UHS-II)

 21. SLOT 2 (Hukommelseskortåbning 2)

  Understøtter SD-kort (kompatible med UHS-I) og Memory Stick PRO Duo


* For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen og Multi/Mikro-USB-terminalen skal du besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.Tilbehør til tilbehørsskoen kan også anvendes. Der garanteres ikke for betjeninger med tilbehør fra andre producenter.

Sådan monteres kabelbeskytteren

Brug kabelbeskytteren til at forhindre at HDMI-kablet afbrydes, når du optager billeder via tilslutning af HDMI-kablet. Åbn begge stikdækslerne og sæt et HDMI-kabel ind i kameraet. Sving HDMI-mikro-jackstikkets dæksel nedad og monter kabelbeskytteren som illustreret, så enden af kabelbeskytteren passer ind i revnen (A) under Multi/Mikro-USB-terminalen. Fastgør kabelbeskytteren med fastgørelsesskruen (B). Fastgør derefter HDMI-kablet med fastgørelsesdrejeknappen (C).