Nulstil indstilling

Nulstiller produktet til standardindstillingerne. Selvom du udfører [Nulstil indstilling], bevares de optagede billeder.

  1. MENU(Opsætning) → [Nulstil indstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Nulstil kameraindstillinger:
Initialiserer hovedindstillingerne for optagelse til standardindstillingerne.
Initialiser:
Initialiserer alle indstillingerne til standardindstillingerne.

Bemærk!

  • Du må ikke tage batteriet ud under nulstilling.
  • Den værdi, som er indstillet med [AF-mikrojust.], nulstilles ikke, selv når der udføres [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].