Visning af indikatoren for resterende tid for kontinuerlig optagelse (Længde kont. optag.)

Indstiller, om der skal vises en indikator for den resterende tid, i hvilken der kan udføres kontinuerlig optagelse med den samme optagehastighed.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Længde kont. optag.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Vis altid:
Viser altid indikatoren, når fremføringstilstanden er indstillet til [Kont. optagelse].
Vis kun under optag.:
Viser kun indikatoren, mens der udføres kontinuerlig optagelse.
Ikke vist:
Viser ikke indikatoren.

Tip!

  • Når bufferen for den interne kamerahukommelse er fyldt op, vises der "SLOW", og den kontinuerlige optagehastighed mindskes.