Før. fokusforstør. (stillbillede)

Indstiller den første forstørrelsesgrad ved brug af [Fokusforstørrelse]. Vælg en indstilling, som vil hjælpe dig med at komponere dit billede.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Før. fokusforstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Optagelse i fuldt format

x1,0:
Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.
x4,7:
Viser et billede forstørret 4,7 gange.


APS-C/Super 35mm-formatoptagelse

x1,0:
Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.
x3,1:
Viser et billede forstørret 3,1 gange.