Sådan bruges Quick Navi-skærmen

Quick Navi-skærmen er en funktion optimeret til optagelse med søgeren, som lader dig kontrollere indstillinger direkte.

 1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [DISP-knap][Skærm].
 2. Placer et -mærke på [Til søger] og vælg derefter [Angiv].
 3. Tryk på DISP på kontrolhjulet for at indstille skærmtilstanden til [Til søger].
 4. Tryk på Fn-knappen for at skifte til Quick Navi-skærmen.
  • Det viste indhold og deres positioner på illustrationerne er kun retningslinjer og kan eventuelt afvige fra de faktiske visninger.

  Automatisk tilstand

  Tilstanden P/A/S/M

 5. Vælg den ønskede funktion ved at trykke på kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side.
 6. Vælg den ønskede indstilling ved at dreje på den forreste vælger.
  • Visse funktioner kan finjusteres vha. den bagerste vælger.

Sådan justeres indstillinger fra dedikerede indstillingsskærme

Vælg den ønskede funktion i trin 5, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. Den dedikerede indstillingsskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningen (A) for at justere indstillingerne.

Bemærk!

 • Grå punkter på Quick Navi-skærmen kan ikke justeres.
 • Når du anvender [Kreativ indst.] osv., er der nogle af opsætningsopgaverne, som kun kan udføres på en dedikeret skærm.