Remote Camera Tool

Remote Camera Tool er software til optagelse med PC-fjernbetjening vha. kabelført LAN. Du kan ændre kameraindstillingerne og optage billeder fra en computer ved at tilslutte kameraet til en computer eller en skiftehub vha. et LAN-kabel.

  1. MENU →(Netværk) → [Fjern-pc (Kabl. LAN)][Fjern-pc (Kabl. LAN)] [Til].
  2. Forbind kameraet og computeren vha. et LAN-kabel.
  3. Konfigurer de nødvendige LAN-indstillinger.
  4. Start Remote Camera Tool på computeren for at udføre fjernoptagelse.

For oplysninger om, hvordan du installerer og anvender Remote Camera Tool, skal du se den følgende URL:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/remotecameratool/l/index.php