Videolampetilstand

Indstiller belysningsindstillingen for HVL-LBPC-LED-lampen (sælges separat).

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Videolampetilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Kobl til tænd/sluk:
Videolampen tænder/slukker synkroniseret med tænding/slukning af dette kamera.
Kobl til optagelse:
Videolampen tænder/slukker synkroniseret med start/stop af filmoptagelse.
Kobl til optag.&STBY:
Videolampen tænder, når filmoptagelsen starter, og dæmpes, når der ikke optages (STBY).
Auto:
Videolampen tænder automatisk, når det er mørkt.