Selvudløsertype

Når du optager med selvudløseren, indstiller den hvor mange billeder, der optages, og hvor mange sekunder der forløber, fra når du trykker på udløserknappen, indtil lukkeren udløses.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Selvudløsertype] → ønsket indstilling.
    • Indstillingsskærmen for [Selvudløsertype] kan vises vha. tryk på Fn-knappen.

Detaljer om menupunkt

Selvudløser (enkelt):
Optager ét billede vha. selvudløseren (10 sekunder / 5 sekunder / 2 sekunder).
Selvudl.(Kont.):
Optager kontinuerligt billeder vha. selvudløseren (3 billeder efter 10 sekunder / 5 billeder efter 10 sekunder / 3 billeder efter 5 sekunder / 5 billeder efter 5 sekunder / 3 billeder efter 2 sekunder / 5 billeder efter 2 sekunder).