Powiększenie

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Możesz sprawdzić ostrość, powiększając obraz przed wykonaniem zdjęcia.

W przeciwieństwie do opcji [Auto. pow. w MF], obraz można powiększać bez konieczności wykonywania operacji ręcznego ustawiania ostrości.

 1. MENU (Ostrość) → [Asystent ostrości][Powiększenie].
 2. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania, aby powiększyć obraz, i za pomocą strony góra/dół/lewo/prawo pokrętła sterowania wybierz obszar, który chcesz powiększyć.
  • Początkowe powiększenie można ustawić, wybierając MENU (Ostrość) → [Asystent ostrości][Pocz. powiększ.] lub [Pocz. pow. ognis.].
 3. Potwierdź ostrość.
  • Naciśnij przycisk (Usuń), aby przesunąć powiększany fragment do środka obrazu.
  • W trybie ostrości [Ostrość ręczna], ostrość można regulować, gdy obraz jest powiększony. Funkcja [Powiększenie] zostanie anulowana po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
  • Czas wyświetlania powiększonego obrazu można ustawić, wybierając MENU (Ostrość) → [Asystent ostrości][Czas pow.ust.ostr.].

Dotykowa obsługa funkcji powiększenia

Można powiększać obraz i ustawiać ostrość, dotykając monitora. Wcześniej w pozycji [Obsługa dotykowa] ustaw opcję [WŁ.].
Przy ustawionym trybie ostrości [Ostrość ręczna], funkcję [Powiększenie] można wykonać pukając dwukrotnie obszar wymagający regulacji ostrości.

Wskazówka

 • Podczas korzystania z funkcji powiększenia można przesuwać powiększony obszar przeciągając go na panelu dotykowym.
 • Aby zakończyć działanie funkcji powiększenia, wystarczy ponowne dwukrotnie puknąć w monitor. Z trybu funkcji powiększenia można też wyjść, naciskając przycisk migawki do połowy.