Obsługa aparatu z poziomu komputera

Połączenie USB pozwala sterować aparatem zza pomocą komputera, włączając w to takie funkcje, jak rejestrowanie obrazów i ich zapisywanie na komputerze.

Gdy aparat i smartfon są połączone, nie można sterować aparatem za pomocą komputera. Upewnij się, że aparat nie został wcześniej połączony ze smartfonem.


  1. Podłącz aparat do komputera.
    • Podłącz komputer do złącza USB Type-C aparatu przewodem USB.
  2. Uruchom aplikację Imaging Edge Desktop (Remote) na komputerze.
    Można teraz obsługiwać aparat, używając aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote).

Wskazówka

  • W pozycji [Ust. zdal. fotografow.] w sekcji [Łąc./Zd.ste.PC] można ustawić lokalizację zapisu i rozmiar zapisywanych zdjęć w przypadku zdalnego rejestrowania obrazów z poziomu komputera.