Wskazania autodiagnostyki

Jeżeli pojawi się kod zaczynający się od litery, oznacza to, że włączyła się funkcja autodiagnostyki urządzenia. Ostatnie dwie cyfry (oznaczone jako □□) będą różne w zależności od stanu urządzenia.
Jeżeli problemu nie można usunąć nawet po kilkakrotnym wykonaniu poniższych czynności, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktować się z punktem sprzedaży wyrobów firmy Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym produktów Sony.

C:32:□□

  • W urządzeniu wystąpił problem sprzętowy. Wyłącz i ponownie włącz zasilanie.

C:13:□□

  • Urządzenie nie może czytać lub zapisywać danych na karcie pamięci. Spróbuj kilka razy wyłączyć i włączyć urządzenie lub wyjąć i włożyć kartę pamięci.
  • Włożono niesformatowaną kartę pamięci. Sformatuj kartę pamięci.
  • Włożonej karty pamięci nie można używać w tym urządzeniu lub dane zostały uszkodzone. Włóż nową kartę pamięci.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

  • Wystąpiła usterka urządzenia. Wykonaj inicjalizację urządzenia, a następnie ponownie włącz zasilanie.

E:94:□□

  • Występuje usterka podczas zapisu lub kasowania danych. Konieczna jest naprawa urządzenia. Skontaktować się z punktem sprzedaży wyrobów firmy Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym produktów Sony. Musisz zapamiętać i podać wszystkie cyfry w kodzie błędu zaczynającego się od E.