Podstawowe ikony wyświetlane na monitorze

W tej części opisano informacje wyświetlane na ekranie w trybie rejestrowania (Program Auto).

 • Przykładowe ekrany dotyczą sytuacji, gdy na ekranie są wyświetlane wszystkie informacje.
 • Wyświetlane informacje i ich rozmieszczenie mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od faktycznego wyglądu ekranu. Niektóre ikony mogą nie być wyświetlane zależnie od ustawień aparatu.

Podczas nagrywania filmów

Ilustracja przedstawiająca ekran w trybie nagrywania filmu

 1. W pozycji [Tryb fotograf.] wybrano ustawienie [Program Auto].
 2. Karta pamięci
 3. Dostępny czas nagrywania filmu
 4. Przy ustawieniu [XAVC S HD] w pozycji [Format pliku] i ustawieniu [60p] w pozycji [L. kl. na sek. nagr.].
 5. Opcja [Ust. nagrywania] ma ustawienie [50M 4:2:0 8bit].
 6. Opcja [SteadyShot] ma ustawienie [WŁ.].
 7. Poziom naładowania akumulatora
 8. Przełączanie między nagrywaniem a stanem gotowości podczas nagrywania filmów.
 9. Otwieranie ekranu ustawień zoomu.
 10. Przełączanie do trybu odtwarzania. (Podczas filmowania będzie wyświetlany przycisk znaku ujęcia, który można dodać do aktualnie nagrywanego filmu.)
 11. Opcja [Funkcja dotyku ikon] ma ustawienie [WŁ.].
 12. Opcja [Twórczy wygląd] ma ustawienie [ST].
 13. Opcja [Ust. prezen. prod.] ma ustawienie [WYŁ.].
 14. Opcja [Samowyzwalacz] ma ustawienie [10 s].
 15. Opcja [Kompens.eksp.] ma ustawienie [+0.3].
 16. Czas otwarcia migawki
 17. Rzeczywisty czas nagrywania filmu
 18. Wartość przysłony
 19. Stan gotowości do rejestrowania obrazu
 20. Kompensacja ekspozycji
 21. Opcja [Wyśw. poz. dźw.] ma ustawienie [WŁ.].
 22. Opcja [ISO] ma ustawienie [ISO AUTO]. (Wyświetlona jest wartość czułości ISO automatycznie ustawiona przez aparat.)

Podczas fotografowania

Ilustracja przedstawiająca ekran w trybie fotografowania

 1. W pozycji [Tryb fotograf.] wybrano ustawienie [Program Auto].
 2. Liczba zdjęć, które można zarejestrować
 3. Opcja [Jakość JPEG] ma ustawienie [Wysoka].
 4. Opcja [Roz. obrazu JPEG] ma ustawienie [L: 18M].
 5. Rejestrowanie zdjęcia.
 6. Opcja [Tryb pracy] ma ustawienie [Zdjęcia pojedyn.].

Wskazówka

 • Ikony po lewej i prawej stronie ekranu pełnią funkcję przycisków dotykowych, gdy w pozycji [Funkcja dotyku ikon] wybrano ustawienie [WŁ.]. Dotknięcie ich pozwala obsługiwać funkcje, na przykład rejestrowania obrazu, i zmieniać ich ustawienia.