Twórczy wygląd (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

„Styl” to termin, który odnosi się do wyglądu i wrażenia, jakie wywierają zdjęcia w wyniku działania różnych czynników, takich jak kolor, ostrość, jasność, itp. Polecenie [Twórczy wygląd] pozwala wybrać sposób wykończenia zdjęcia poprzez dobór preferowanego stylu spośród wstępnie zainstalowanych stylów. Ponadto można precyzyjnie dobrać kontrast, światła, cienie, wygaszanie, nasycenie, ostrość i przejrzystość dla każdego „Stylu”.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kolor/Ton][Twórczy wygląd].
  2. Wybierz odpowiedni „Styl” górną/dolną stroną pokrętła sterowania.
  3. Aby dobrać (Kontrast), (Światła), (Cienie), (Wygaszanie), (Nasycenie), (Ostrość) i (Przejrzystość), przejdź w prawo, używając prawej strony pokrętła sterowania. Stronami prawo/lewo wybierz odpowiednią pozycję, a następnie stronami góra/dół wybierz wartość.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

ST:
Standardowe wykończenie dla szerokiej gamy obiektów i ujęć.
PT:
Do oddania na zdjęciu delikatnej tonacji koloru skóry. Idealnie nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
NT:
Nasycenie i ostrość są zmniejszone, by uzyskać zdjęcia w przygaszonej tonacji. Tryb ten nadaje się również do robienia zdjęć przeznaczonych do obróbki na komputerze.
VV:
Wysycenie barw i kontrast są zwiększone, aby podkreślić wyrazistość barwnych scen i obiektów, takich jak kwiaty, wiosenna zieleń, niebieskie niebo lub widok oceanu.
VV2:
Tworzenie obrazu o jasnych i żywych kolorach przy dużej wyrazistości.
FL:
Tworzenie nastrojowego obrazu dzięki zastosowaniu ostrego kontrastu przy spokojnej kolorystyce, z uwzględnieniem wspaniałego wyglądu nieba i zachwycających kolorów zieleni.
IN:
Tworzenie obrazu o matowej teksturze przez osłabienie kontrastu i zmniejszenie nasycenia.
SH:
Tworzenie klimatycznego obrazu o jasnych, przezroczystych, miękkich i żywych barwach.
BW:
Do monochromatycznych fotografii w bieli i czerni.
SE:
Do monochromatycznych fotografii w sepii.

Bardziej szczegółowa regulacja

Na bazie każdego „Stylu” można zmieniać zgodnie z własnymi upodobaniami takie parametry, jak na przykład kontrast.

Wybierz pozycję do ustawienia naciskając strony prawo/lewo pokrętła sterowania, po czym stronami góra/dół pokrętła sterowania ustaw wartość.

Kontrast:
Wybór wyższej wartości powoduje mocniejsze podkreślenie różnicy między światłem i cieniem i bardziej widoczny efekt na obrazie. (-9 do +9)
Światła:
Ustawianie jasności obszarów jasnych. Po wybraniu wyższej wartości obraz staje się jaśniejszy. (-9 do +9)
Cienie:
Ustawianie stopnia zaciemnienia obszarów ciemnych. Po wybraniu wyższej wartości obraz staje się jaśniejszy. (-9 do +9)
Wygaszanie:
Ustawianie stopnia zanikania. Większa wartość powoduje zwiększenie efektu. (0 do 9)
Nasycenie:
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory. W przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są przygaszone i blade. (-9 do +9)
Ostrość:
Ustawianie wyrazistości. Wybór wyższej wartości powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej wartości ich złagodzenie. (0 do 9)
Przejrzystość:
Ustawianie stopnia przejrzystości. Większa wartość powoduje zwiększenie efektu. (0 do 9)


Resetowanie zmienionych wartości w przypadku każdego „Stylu”

W przypadku każdego „Stylu” parametry, takie jak kontrast, które zostały zmienione zgodnie z upodobaniem, można zbiorczo resetować. Naciśnij przycisk (usuwanie) na ekranie regulacji „Stylu”, który ma być zresetowany. Wszystkim parametrom, które zmieniono, zostaną przywrócone ich wartości domyślne.

Wskazówka

  • W przypadku opcji [Ostrość] oraz [Przejrzystość] zrób zdjęcie próbne, po czym powiększ je i wyświetl na monitorze aparatu albo prześlij je na urządzenie odtwarzające, aby sprawdzić efekt. Następnie w razie potrzeby ponownie zmień ustawienie.

Uwaga

  • W następujących sytuacjach w pozycji [Twórczy wygląd] na stałe ustawiona jest opcja [-]:
    • W pozycji [Profil zdjęcia] ustawiono inną opcję niż [WYŁ.].
  • Przy opisywanej funkcji ustawionej na [BW] lub [SE], parametru [Nasycenie] nie można regulować.