Przesuń w górę

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Można ustawić, czy menu funkcji ma być otwierane przesunięciem palca w górę po ekranie gotowości do rejestrowania obrazu.

  1. MENU → (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Przesuń w górę] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Otwórz menu Fn:
Menu funkcji zostanie otwarte przesunięciem palca w górę. Menu funkcji można zamknąć, przesuwając palcem w dół z obszaru spoza menu funkcji lub stukając ekran poza menu funkcji.
WYŁ.:
Menu funkcji nie będzie otwierane przez przesunięcie palca w górę po ekranie.

Uwaga

  • Nie można otworzyć menu funkcji, przesuwając palcem po ekranie, gdy w pozycji [Obsługa dotykowa] wybrano ustawienie [WŁ.: Tylko odtw.] lub [WYŁ.] nawet po wybraniu [Otwórz menu Fn].