Dostępne czasy nagrywania filmów

W poniższej tabeli podano orientacyjne całkowite czasy nagrywania na karcie pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu. Wartości mogą różnić się w zależności od warunków wykonywania zdjęć oraz rodzaju karty pamięci.

(h (godzina), min (minuta))

Format pliku L. kl. na sek. nagr. Ust. nagrywania Karta pamięci SD
64 GB 128 GB
XAVC S 4K 30p/25p 100M 1 h 10 min 2 h 20 min
60M 1 h 50 min 4 h
XAVC S HD 60p/50p 50M 2 h 10 min 4 h 30 min
25M 3 h 50 min 7 h 50 min

Czasy nagrywania, gdy w pozycji [Nagryw. proxy] ustawiono opcję [WYŁ.].

 • Podane czasy to dostępne czasy nagrywania w przypadku korzystania z karty pamięci marki Sony.
 • Dostępny czas nagrywania filmu zależy od formatu pliku/ustawień zapisu dla filmów, karty pamięci, temperatury otoczenia, środowiska sieci Wi-Fi, stanu aparatu przed przystąpieniem do nagrywania i stanu naładowania akumulatora.
  Maksymalny czas ciągłego nagrywania pojedynczej sesji filmowej wynosi około 13 godzin (ograniczenie sprzętowe).

Uwaga

 • Dostępny czas nagrywania filmu zmienia się, ponieważ aparat wyposażony jest w funkcję VBR (Variable Bit-Rate), która automatycznie dostosowuje jakość obrazu do filmowanego ujęcia. Podczas filmowania szybko poruszającego się obiektu obraz jest wyraźniejszy, ale dostępny czas nagrywania filmu zmniejsza się, ponieważ do zapisu potrzeba więcej pamięci. Dostępna długość filmu również zmienia się w zależności od warunków nagrywania, obiektu lub ustawień jakości/rozmiaru obrazu.

Uwagi dotyczące ciągłego nagrywania filmu

 • Nagrywanie filmów w wysokiej jakości i szybkie zdjęcia seryjne wymagają dużych ilości energii. Dlatego przy ciągłej pracy temperatura wewnątrz aparatu rośnie, dotyczy to zwłaszcza przetwornika obrazu. W takich przypadkach aparat wyłączy się automatycznie, ponieważ temperatura powierzchni aparatu wzrośnie do wysokiego poziomu lub wysoka temperatura może mieć negatywny wpływ na jakość obrazów lub wewnętrzny mechanizm aparatu.
 • Czas dostępny w przypadku ciągłego nagrywania filmu przy ustawieniach domyślnych aparatu po wyłączeniu zasilania na chwilę jest następujący. Wartości reprezentują czas ciągłego rejestrowania od momentu rozpoczęcia nagrywania do momentu jego zakończenia przez aparat.


  Gdy w pozycji [Temp. auto. wyłącz.] ustawiono opcję [Standardowy]

  Format pliku XAVC S HD XAVC S 4K
  Temperatura otoczenia: 25°C ok. 30 minut ok. 30 minut
  Temperatura otoczenia: 40°C ok. 30 minut ok. 20 minut


  Gdy opcja [Temp. auto. wyłącz.] ustawiona jest na [Wysoki]

  Format pliku XAVC S HD XAVC S 4K
  Temperatura otoczenia: 25°C ok. 60 minut ok. 60 minut
  Temperatura otoczenia: 40°C ok. 60 minut ok. 60 minut


  XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M; gdy aparat nie jest podłączony przez Wi-Fi; gdy monitor jest otwarty

  XAVC S 4K: 24p 60M/25p 60M; gdy aparat nie jest podłączony przez Wi-Fi; gdy monitor jest otwarty

 • Dostępny czas nagrywania filmu zależy od temperatury, formatu pliku/ustawienia zapisu dla filmów, środowiska sieci Wi-Fi lub stanu aparatu przed przystąpieniem do nagrywania. Jeśli po włączeniu zasilania aparatu często zmieniasz kompozycję lub wykonujesz zdjęcia, temperatura wewnątrz aparatu rośnie i dostępny czas nagrywania będzie krótszy.
 • Widoczna ikona (Ostrzeżenie przed przegrzaniem) sygnalizuje wzrost temperatury aparatu.
 • Jeżeli aparat przerwie nagrywanie filmu ze względu na wysoką temperaturę, należy odstawić go na kilka minut po uprzednim wyłączeniu zasilania. Nagrywanie można wznowić, gdy temperatura wewnętrzna aparatu znacząco spadnie.
 • Przestrzeganie poniższych zasad pozwala wydłużyć czas nagrywania filmów.
  • Chronić aparat przed bezpośrednim operowaniem promieni słonecznych.
  • Wyłączać aparat, gdy nie jest używany.