Korzystanie z przycisku DISP (Ustawienie wyświetlania)

Naciśnięcie przycisku DISP (Ustawienie wyświetlania) umożliwia zmianę zawartości wyświetlanej na ekranie podczas rejestrowania obrazów i ich odtwarzania. Wyświetlane informacje zmieniają się po każdorazowym naciśnięciu przycisku DISP.

Podczas rejestrowania obrazu

Wyśw. wsz. info.Brak informacjiHistogramPoziomWyśw. wsz. info.Podczas odtwarzania

Wyśw. inn. inf. → HistogramBrak informacji → Wyśw. inn. inf.

  • Jeżeli na obrazie występują obszary prześwietlone lub niedoświetlone, odpowiadający im fragment na histogramie będzie migać (ostrzeżenie o prześwietleniu/niedoświetleniu).
  • Ustawienia dla odtwarzania są stosowane również w trybie [Auto podgląd].


Uwaga

  • Wyświetlane informacje i ich rozmieszczenie prezentowane na ilustracji mają charakter poglądowy. Faktyczny wygląd ekranu może odbiegać od przedstawionego.