Zakres Zoom (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Możesz wybrać ustawienie zoomu urządzenia.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Zoom][Zakres Zoom] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Tylko intel.zoom:
Ograniczenie zakresu zoomu do inteligentnego zoomu. Funkcji inteligentnego zoomu można używać do fotografowania, gdy w pozycji [Roz. obrazu JPEG] ustawiono [M] lub [S].
Wyr.zoom obr.:
Wybierz to ustawienie, aby korzystać z funkcji Wyraźny zoom obrazu. Nawet po przekroczeniu zakresu inteligentnego zoomu urządzenie będzie powiększać obrazy, wykorzystując przetwarzanie obrazu z mniejszymi zniekształceniami.
Zoom cyfrowy:
Po przekroczeniu zakresu Wyraźnego zoomu obrazu, urządzenie powiększa obrazy do maksymalnej skali. Jednak powoduje to spadek jakości zdjęcia.

Uwaga

  • Ustaw opcję [Tylko intel.zoom], jeśli chcesz powiększać obrazy w zakresie, w którym jakość obrazu nie pogarsza się.