Wkładanie/wyjmowanie akumulatora

  1. Przesuń przełącznik na pokrywie akumulatora / karty pamięci, aby otworzyć pokrywę.

  2. Wsuń akumulator, naciskając końcem akumulatora dźwignię blokady (A), aż akumulator wskoczy na swoje miejsce.

    Ilustracja przedstawiająca pozycję dźwigni blokady

  3. Zamknij pokrywkę, po czym przesuń przełącznik w stronę LOCK.

Wyjmowanie akumulatora

Upewnij się, że wskaźnik dostępu nie jest podświetlony, i wyłącz aparat. Następnie przesuń dźwignię blokady (A) i wyjmij akumulator. Należy uważać, aby nie upuścić akumulatora.

Ilustracja przedstawiająca pozycję dźwigni blokady