Sygnały audio (foto.)

Wybór, czy aparat ma generować sygnał dźwiękowy w momencie ustawienia ostrości i podczas fotografowania z samowyzwalaczem.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja dźwięku][Sygnały audio (foto.)] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.: Wszystkie:
Migawka wydaje dźwięki i dźwięki są generowanie na przykład po ustawieniu ostrości po uprzednim naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WŁ.:Tyl.mig.ele.:
Sygnalizacja dźwiękowa tylko w przypadku migawki. W przypadku ustawiania ostrości naciśnięciem przycisku migawki do połowy itp. nie ma sygnalizacji dźwiękowej.
WYŁ.:
Nie słychać dźwięków.

Wskazówka

  • Gdy w pozycji [Tryb cichy] jest ustawiona opcja [WŁ.], w pozycji [Sygnały audio (foto.)] na stałe ustawiona jest opcja [WYŁ.].