Ust. zdal. fotografow.

Konfigurowanie ustawień w przypadku obrazów zapisanych podczas zdalnego rejestrowania za pomocą smartfona lub komputera.

  1. MENU (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Ust. zdal. fotografow.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Miej. doc. zapisu zdj.:
Ustawianie, czy w trybie zdalnego rejestrowania zdjęcia mają być zapisywane zarówno w aparacie, jak i w smartfonie lub na komputerze. ([Tylko miej. docel.]/[M.docel.+Urz.foto.]/[Tylko urz. fotograf.])
Rozmiar zapis. obr.:
Wybór rozmiaru pliku obrazów przesyłanych do smartfona lub komputera, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [M.docel.+Urz.foto.]. Można przesłać plik JPEG w oryginalnym rozmiarze lub plik JPEG odpowiadający ustawieniu 2M. ([Oryginał]/[2M])

Uwaga

  • Po włożeniu do aparatu karty pamięci, na której nie można nagrywać, nie można rejestrować zdjęć nawet po ustawieniu w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] opcji [Tylko urz. fotograf.] lub [M.docel.+Urz.foto.].
  • Gdy wybrano opcję [Tylko urz. fotograf.] lub [M.docel.+Urz.foto.] w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] i w aparacie nie ma karty pamięci, migawka nie zostanie zwolniona, nawet jeśli w pozycji [Wyzwal. bez karty] ustawiono opcję [Aktywne].
  • Gdy w aparacie jest wyświetlane zdjęcie, nie można zdalnie rejestrować obrazów przy użyciu smartfona lub komputera.