Czas pracy akumulatora i liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Liczba zdjęć w przypadku fotografowania

Opcja [Auto. WYŁ. monit.] ma ustawienie [Nie WYŁĄCZA]. ok. 360 zdj.
Opcja [Auto. WYŁ. monit.] ma ustawienie [2 s]. ok. 540 zdj.


Czas pracy akumulatora w przypadku filmowania

Faktyczne filmowanie ok. 60 min.
Filmowanie ciągłe ok. 90 min.
 • Podany powyżej czas pracy akumulatora oraz liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć dotyczą sytuacji, gdy akumulator został w pełni naładowany. Czas eksploatacji akumulatora oraz liczba zdjęć mogą ulec zmniejszeniu w zależności od warunków eksploatacji.
 • Czas eksploatacji akumulatora i liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć to dane orientacyjne oparte na rejestrowaniu obrazów przy ustawieniach domyślnych w poniższych warunkach:
  • Akumulator używany w temperaturze otoczenia 25°C.
  • Używana karta pamięci Sony SDXC (U3) (sprzedawana oddzielnie)
 • Podane możliwe do zarejestrowania liczby zdjęć zostały wyliczone według normy CIPA i dotyczą fotografowania w następujących warunkach:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • Jedno zdjęcie jest wykonywane co 30 sekund.
  • Co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i włączany.
 • Liczba minut przy nagrywaniu filmów została wyliczona w oparciu o normę CIPA i dotyczy ona nagrywania w następujących warunkach:
  • Jakość obrazu jest ustawiona na XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
  • Zwykłe filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do powtarzanych operacji rejestrowania obrazu, oczekiwania na nagrywanie, włączania/wyłączania itp.
  • Ciągłe filmowanie: Nie są wykonywane żadne inne operacje niż rozpoczynanie i zakończenie rejestrowania.