Tryb fotograf. (S&Q)

film, zwolnione i szybkie tempo

Można ustawić tryb rejestrowania obrazu w zwolnionym/szybkim tempie. Ustawienia rejestrowania i szybkość odtwarzania można zmienić w pozycji [Ust. zwol. i szyb.].

  1. Naciśnij przycisk Zdjęcie/Film/S&Q, aby wybrać tryb nagrywania w zwolnionym/szybkim tempie.
  2. MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Tryb fotograf.] → żądany tryb rejestrowania.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

(Inteligentna auto) :
Pozwala rejestrować filmy w zwolnionym/szybkim tempie przy automatycznie dobieranych odpowiednich ustawieniach w aparacie.
(Program Auto) :
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony).
(Priorytet przysł.) :
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu wartości przysłony.
(Priorytet migaw.) :
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu czasu otwarcia migawki.
(Ekspoz. ręczna) :
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i wartości przysłony).