Kompens.eksp. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Zwykle ekspozycja ustawiana jest automatycznie (automatyczne ustawianie ekspozycji). W oparciu o wartość ekspozycji ustawionej przez funkcję automatycznej ekspozycji możesz rozjaśnić lub przyciemnić cały obraz, jeśli przesuniesz wskaźnik funkcji [Kompens.eksp.] odpowiednio w stronę plusa lub w stronę minusa (kompensacja ekspozycji).

 1. ( Kompens.eksp.) na pokrętle sterowania → naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub, obracając pokrętło sterowania, wybierz właściwe ustawienie.

  strona + (prześwietlenie):
  Obrazy są rozjaśniane.

  strona - (niedoświetlenie):
  Obrazy są przyciemniane.

  • Można również wybrać MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kompens. eksp.][Kompens.eksp.].
  • Wartość kompensacji ekspozycji można wybrać z zakresu od -3,0 EV do +3,0 EV.
  • Ustawioną wartość kompensacji ekspozycji można sprawdzić na ekranie rejestrowania obrazu.

Wskazówka

 • W przypadku filmów, wartość kompensacji ekspozycji można ustawić w zakresie od -2,0 EV do +2,0 EV.

Uwaga

 • Korzystając z funkcji [Ekspoz. ręczna], kompensację ekspozycji można przeprowadzić tylko wtedy, gdy w pozycji [ISO] jest ustawiona opcja [ISO AUTO].