Śledzenie obiektu (funkcja śledzenia)

Opisywany aparat posiada funkcję śledzenia, która śledzi obiekt, utrzymując go stale w ramce ostrości.

  • Informacje na temat powiązanych funkcji można znaleźć w sekcji „Powiązany temat” u dołu strony.

Ustawianie pozycji początkowej śledzenia dotykowo ([Śl.ur. przez dot.] w sekcji [Fun. dot. podczas fot.])

Można ustawić obiekt do śledzenia, dotykając go na monitorze.

  • Funkcja ta jest dostępna, gdy w pozycji [Tryb ostrości] wybrano ustawienie [Pojedynczy AF] (w przypadku fotografowania) lub ustawienie [Ciągły AF] (w przypadku nagrywania filmów).