Ustawianie ostrości na oczach człowieka

Aparat może automatycznie rozpoznawać twarze i oczy oraz ustawiać ostrość na oczach.

Poniższe wyjaśnienie dotyczy przypadków, gdy celem rozpoznania jest człowiek. Można rozpoznać twarze maksymalnie 8 osób.

Są dwie metody ustawiania ostrości na oczach różniące się między sobą specyfikacjami. Dobierz właściwą metodą w zależności od potrzeb.

Element Funkcja [Rozpoz. ob. w AF] [AF rozpozn. obiektu] za pośrednictwem przycisku ustawień własnych
Charakterystyka Aparat będzie rozpoznawał twarze/oczy z większym priorytetem. Aparat będzie rozpoznawał wyłącznie twarze/oczy.
Wstępne przygotowanie
 • Wybierz [Rozpoz. ob. w AF][WŁ.].
 • Wybierz [Cel rozpoznaw.][Człowiek].
Przypisz funkcję [AF rozpozn. obiektu] do właściwego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne].
Sposób ustawiania ostrości Naciśnij przycisk migawki do połowy. Naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [AF rozpozn. obiektu].*
Szczegóły funkcji
 • Gdy wyznaczony [Obszar ostrości] lub jego najbliższe otoczenie obejmuje twarz lub oko rozpoznane przez aparat, ustawianie ostrości na tej twarzy lub oku ma większy priorytet.
 • Jeżeli wyznaczony [Obszar ostrości] lub jego najbliższe otoczenie nie obejmuje żadnej twarzy lub oka rozpoznanych przez aparat, aparat ustawi ostrość na innym obiekcie, który można rozpoznać.
 • Aparat ustawia ostrość wyłącznie na twarzach lub oczach w dowolnym miejscu ekranu, bez względu na ustawienie w pozycji [Obszar ostrości].
 • Aparat nie ustawi ostrości automatycznie na innym obiekcie, jeżeli w żadnym miejscu ekranu nie zostanie rozpoznana twarz lub oko.
Tryb ostrości Działa zgodnie z ustawieniem określonym w pozycji [Tryb ostrości] Działa zgodnie z ustawieniem określonym w pozycji [Tryb ostrości]
Obszar ostrości Działa zgodnie z ustawieniem określonym w pozycji [Obszar ostrości] Obszarem ostrości tymczasowo staje się cały ekran bez względu na ustawienie w pozycji [Obszar ostrości].


* Niezależnie od tego, czy w pozycji [Rozpoz. ob. w AF] wybrano ustawienie [WŁ.] lub [WYŁ.], po przypisaniu funkcji [AF rozpozn. obiektu] do przycisku ustawień własnych można korzystać z funkcji [AF rozpozn. obiektu], naciskając ten przycisk ustawień własnych.


[AF rozpozn. obiektu] przyciskiem ustawień własnych

Z tej funkcji można korzystać po przypisaniu funkcji [AF rozpozn. obiektu] do przycisku ustawień własnych. Aparat może ustawiać ostrość na oczach tak długo, jak długo wciśnięty jest ten przycisk. Jest to przydatne, gdy chcesz tymczasowo zastosować funkcję automatycznego ustawiania ostrości na całym ekranie bez względu na ustawienie w pozycji [Obszar ostrości].

Jeśli aparat nie rozpoznaje żadnych twarzy lub oczu, nie zostanie przeprowadzone automatyczne ustawianie ostrości.

 1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] → żądany przycisk, po czym przypisz funkcję [AF rozpozn. obiektu] do tego przycisku.
 2. MENU (Ostrość) → [Rozpoz. obiektu][Cel rozpoznaw.][Człowiek].
 3. Skieruj aparat na twarz człowieka i naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [AF rozpozn. obiektu].

  Naciśnij przycisk migawki, przytrzymując przycisk.

Ustawianie ostrości na oczach zwierzęcia

Przed wykonaniem zdjęć ustaw opcję [Cel rozpoznaw.] na [Zwierzę ()].

Jeżeli celem rozpoznania jest zwierzę, oczy można wykrywać tylko podczas fotografowania.

Wskazówka

 • Ustawienie w pozycji [Wyś.ram.rozp.ob.] opcji [WŁ.] ułatwia sprawdzanie stanu wykrywania twarzy lub oczu.

Uwaga

 • W następujących sytuacjach mogą wystąpić problemy z ustawieniem ostrości na oczach:
  • Gdy dana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne.
  • Gdy grzywka zasłania oczy danej osoby.
  • Przy słabym oświetleniu lub pod światło.
  • Gdy oczy są zamknięte.
  • Gdy obiekt jest w cieniu.
  • Gdy obiekt jest nieostry.
  • Gdy obiekt jest ciągle w ruchu

  Występują także inne sytuacje, w których nie można ustawić ostrości na oczach.

 • Gdy aparat nie może ustawić ostrości na ludzkich oczach, w zamian zostanie rozpoznana twarz i na niej ustawiona ostrość. Aparat nie może ustawić ostrości na oczach, gdy nie zostanie rozpoznana żadna ludzka twarz.
 • W określonych warunkach aparat może w ogóle nie rozpoznać twarzy lub przypadkowo uznać inne obiekty za twarze.
 • Aparat nie może rozpoznać twarzy lub oczu w następujących sytuacjach:
  • W przypadku korzystania z funkcji zoomu cyfrowego
 • Aparat nie może rozpoznać twarzy w następujących sytuacjach podczas nagrywania filmów:
  • Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku] i ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Nagryw. proxy] w sekcji [Ustawienia proxy].
  • Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku], ustawieniu [30p] w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] w sekcji [Ustawienia filmu] i przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] w sekcji [Ust. wyjścia HDMI]
  • W przypadku ustawienia [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku] i łączenia się z aparatem za pomocą na przykład komputera.
  • Gdy w pozycji [Format pliku] wybrano ustawienie [XAVC S 4K] i wykonywane jest zdalne nagrywanie za pośrednictwem smartfona
  • Przy ustawieniu [XAVC S HD] w pozycji [Format pliku] i ustawieniu [120p]/[100p] w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] w sekcji [Ustawienia filmu]