Wybieranie obszaru ostrości (Obszar ostrości)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Ustawianie typu ramki ostrości podczas rejestrowania z automatyczną regulacją ostrości. Wybierz tryb zgodnie z obiektem.

  1. MENU (Ostrość) → [Obszar ostrości][Obszar ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Szeroki:
Automatyczne ustawianie ostrości na obiekcie, który zajmuje cały ekran. Po naciśnięciu przycisku migawki do połowy w trybie fotografowania, wokół obszaru z ustawioną ostrością wyświetlana jest zielona ramka.

Strefa:
Wybierz strefę na monitorze, w której ma być ustawiona ostrość, a opisywany produkt automatycznie dobierze obszar ostrości.

Stały środek:
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie na środku obrazu. Należy używać razem z funkcją blokady ostrości, aby utworzyć pożądaną kompozycję.

Punktowy: S/Punktowy: M/Punktowy: L:
Pozwala przesunąć ramkę ostrości do wybranego punktu na ekranie i ustawić ostrość bardzo małego obiektu w wąskim obszarze.

Rozszerz punkt.:
Jeżeli aparat nie może ustawić ostrości w wybranym punkcie, w drugiej kolejności przy ustawianiu ostrości wykorzystywane są punkty ostrości wokół [Punktowy].


Uwaga

  • Obszar ostrości może nie zostać podświetlony podczas wykonywania zdjęć seryjnych lub w przypadku naciśnięcia przycisku migawki od razu do oporu.


Przykładowe sposoby wyświetlania ramki ostrości

Ramka ostrości różni się w następujący sposób.


W przypadku ustawiania ostrości na większym obszarze

Przykład ramki ostrości w przypadku ustawiania ostrości na większym obszarze

W przypadku ustawiania ostrości na mniejszym obszarze

Przykład ramki ostrości w przypadku ustawiania ostrości na mniejszym obszarze

  • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] jest ustawiona opcja [Szeroki] lub [Strefa], ramka ostrości może być przełączana między opcją „W przypadku ustawiania ostrości na większym obszarze” i „W przypadku ustawiania ostrości na mniejszym obszarze” w zależności od obiektu i sytuacji.

W przypadku ostrości uzyskiwanej automatycznie w oparciu o cały zakres monitora

Przykład ramki ostrości w przypadku ostrości uzyskiwanej automatycznie w oparciu o całe pole widzenia ekranu

  • W przypadku korzystania z funkcji zoomu, ustawienie [Obszar ostrości] jest nieaktywne, a ramka ostrości jest wyświetlana linią przerywaną. Funkcja automatycznej ostrości działa głównie w obszarze środkowym i jego okolicach.


Przesuwanie obszaru ostrości

  • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Strefa], [Punktowy] lub [Rozszerz punkt.], naciśnięcie przycisku, do którego przypisano funkcję [Standard. obsz. ostr.], pozwala rejestrować obrazy w trakcie przesuwania ramki ostrości stronami góra/dół/lewo/prawo pokrętła sterowania. Aby ramka ostrości ponownie znalazła się w środku monitora, naciśnij przycisk (Usuń) w trakcie przesuwania ramki. Aby zmienić ustawienia fotografowania przy użyciu pokrętła sterowania, wystarczy nacisnąć przycisk, do którego przypisano funkcję [Standard. obsz. ostr.].

Wskazówka

  • Ramkę ostrości można szybko przesunąć dotykając jej i przeciągając na monitorze. Wcześniej ustaw w pozycji [Obsługa dotykowa] opcję [WŁ.], a w pozycji [Fun. dot. podczas fot.] – opcję [Ostr. dotykiem].

Uwaga

  • W trakcie przesuwania ramki ostrości nie można wykonywać funkcji przypisanych do pokrętła sterowania lub do przycisku (Usuń).