Rozpoz. ob. w AF (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Ustawianie, czy aparat ma rozpoznawać twarze lub oczy wewnątrz obszaru ostrości podczas wykonywania automatycznej ostrości, po czym automatycznie ustawić ostrość na oczach (AF priorytet oczu), czy też nie.

  1. MENU (Ostrość) → [Rozpoz. obiektu][Rozpoz. ob. w AF] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Priorytetowe ustawianie ostrości na twarzach lub oczach, które aparat może rozpoznać, jeśli wewnątrz lub wokół wyznaczonego obszaru ostrości znajdują się twarze lub oczy.
WYŁ.:
Twarze lub oczy nie są traktowane priorytetowo przy automatycznym ustawianiu ostrości.

Wskazówka

  • Gdy funkcja [Rozpoz. ob. w AF] zostanie przypisana do wybranego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne], funkcję [Rozpoz. ob. w AF] można włączać lub wyłączać naciśnięciem tego przycisku.

Uwaga

  • Jeśli aparat nie rozpozna żadnej twarzy lub oczu w obrębie wyznaczonego obszaru ostrości, ustawi ostrość na innym obiekcie, który może rozpoznać.