Balans bieli (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Korygowanie efektu tonalnego wynikającego z warunków światła zastanego, aby zarejestrować neutralnie biały obiekt na białym tle. Funkcji tej należy używać, gdy tonacja barw odbiega od oczekiwanej, lub aby celowo zmienić tonację barw dla uzyskania zamierzonego efektu wizualnego.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Balans bieli][Balans bieli] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne / Auto: Nastrój / Auto: Biały / Światło dzienne / W cieniu / Pochmurnie / Żarówka / Świet.: Ciep.biał. / Świet.: Zim.biała / Świet.: Dz. biała / Świet.: Świat.dz. / Autom. podwod. :
Po wybraniu źródła światła oświetlającego obiekt, opisywany produkt dobiera tonację barw, dostosowując ją do wybranego źródła światła (zaprogramowany balans bieli). Po wybraniu [Automatyczne], urządzenie automatycznie wykrywa źródło światła i ustawia tonację barw.
Tmp. kol./Filtr:
Dobór tonacji barw w zależności od źródła światła. Pozwala uzyskać efekt filtrów fotograficznych CC (kompensacja kolorów).
Niestandard. 1/Niestandard. 2/Niestandard. 3:
Zapamiętanie białej barwy odniesienia przy oświetleniu w danych warunkach rejestrowania obrazu.

Wskazówka

  • Można wyświetlić ekran dokładnej regulacji i precyzyjnie dobrać wymaganą tonację barw, naciskając prawą stronę pokrętła sterowania.
  • Ikona (Auto: Nastrój), (Auto: Biały) jest wyświetlana tylko wówczas, gdy w pozycji [Ust. prior. w AWB] ustawiono opcję [Nastrój] lub [Biały].

Uwaga

  • W następujących trybach rejestrowania obrazu w pozycji [Balans bieli] na stałe ustawiona jest opcja [Automatyczne]:
    • [Inteligentna auto]
  • W przypadku korzystania z lampy rtęciowej lub lampy sodowej jako źródła światła, nie uda się uzyskać precyzyjnego balansu bieli z uwagi na charakterystykę tego rodzaju światła. Wskazane jest rejestrowanie obrazów przy ustawieniu spośród [Niestandard. 1] do [Niestandard. 3].