Ust. reg./daty/czasu

Można ustawić obszar (w którym aparat jest używany), czas letni ([WŁ.]/[WYŁ.]), format wyświetlenia daty oraz datę i godzinę.

Ekran ustawiania obszaru/daty/godziny zostanie wyświetlony automatycznie, jeśli smartfon nie został zarejestrowany podczas wstępnej konfiguracji albo po całkowitym rozładowaniu wewnętrznego akumulatora zapasowego. Wybierz to menu, aby ustawić datę i godzinę po raz kolejny.

  1. MENU (Ustawienia) → [Obszar/Data][Ust. reg./daty/czasu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Nastawia region:
Ustawianie regionu, w którym aparat będzie używany.
Czas letni/zimowy:
Wybór czasu letniego/zimowego [WŁ.] / [WYŁ.].
Date/Czas:
Ustawianie daty i godziny.
  • Format wyświetlania godziny (format 24-godzinny lub 12-godzinny) można przełączyć przyciskiem (Usuwanie).
Format daty:
Wybór formatu wyświetlenia daty.

Wskazówka

  • W celu naładowania wewnętrznego akumulatora zapasowego, włóż naładowany akumulator i pozostaw opisywany produkt na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.
  • Jeżeli zegar jest resetowany za każdym razem, gdy ładowany jest akumulator, wewnętrzny akumulator zapasowy może być zużyty. Zasięgnij porady w punkcie serwisowym.