Tryb fotograf. (zdjęcie): Inteligentna auto

zdjęcie

Aparat rejestruje zdjęcia z automatyczną regulacją ustawień.

  1. Naciśnij przycisk Zdjęcie/Film/S&Q, aby wybrać tryb fotografowania.
  2. MENU → (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Tryb fotograf.][Inteligentna auto].
  3. Skieruj aparat na obiekt.
  4. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Wskazówka

  • Po wykryciu przez aparat, że obiekt się porusza, pojawi się znak (w ruchu).

Uwaga

  • W trybie [Inteligentna auto] funkcje [ISO] i [Balans bieli] są ustawiane automatycznie i nie można samodzielnie zmieniać tych ustawień.