Elementy urządzenia

Ilustracja przedstawiająca aparat z przodu

 1. Przycisk ON/OFF (Zasilanie)
 2. Lampka zasilania/ładowania
 3. Przycisk Zdjęcie/Film/S&Q
 4. Przycisk MOVIE (Film)
 5. Przycisk C1 (Przycisk ustawień własnych 1) / przycisk (Rozmywanie tła)
 6. Przycisk migawki
 7. Rejestrowanie: Dźwignia zoomu (W/T)
  Przeglądanie: Dźwignia (Indeks)/Dźwignia zoomu przy odtwarzaniu
 8. Lampka samowyzwalacza / lampka nagrywania
 9. Wewnętrzny mikrofon
  • Nie zasłaniać tego elementu podczas nagrywania filmów. Może to spowodować szumy lub zmniejszyć głośność filmu.
 10. Stopka do akcesoriów
  • Stopka do akcesoriów opisywanego aparatu nie posiada styków elektronicznych, nie obsługuje synchronizacji z zewnętrzną lampą błyskową ani wprowadzania sygnału audio ze styków gorącej stopki.
 11. Obiektyw
 12. Głośnik

  Ilustracja przedstawiająca aparat z boku

 13. Monitor/Panel dotykowy
  • Monitor można ustawić pod kątem zapewniającym dobrą widoczność i rejestrować obrazy z dowolnej pozycji.

   Ilustracja przedstawiająca sposób obracania monitora

   (A): ok. 176°
   (B): ok. 270°

  • Jeżeli otworzysz monitor z zamkniętej pozycji z ekranem skierowanym do wewnątrz, aparat włączy się.
  • Aby wybrać, czy aparat ma wyłączać się, gdy ekran zostanie zamknięty z ekranem skierowanym do wewnątrz, należy wybrać MENU (Ustawienia) → [Opcja ust. zasil.][WYŁĄCZ z monit.].
  • Niektóre rodzaje używanych statywów mogą uniemożliwiać ustawienie właściwego kąta monitora. W takim przypadku należy odkręcić śrubę statywu, aby móc wyregulować kąt monitora.
  • Nie należy stosować nadmiernej siły przy otwieraniu, zamykaniu lub obracaniu monitora. Może to spowodować usterkę.
 14. Gniazdo (Mikrofon)
  • Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu, wbudowany mikrofon wyłącza się automatycznie. W przypadku zewnętrznego mikrofonu zasilanego przez wtyk, mikrofon jest zasilany przez aparat.
 15. Gniazdo USB Type-C
 16. Gniazdo micro HDMI
 17. Antena Wi-Fi/Bluetooth (wbudowana)
 18. Rejestrowanie: Przycisk Fn (Funkcja)
  Wyświetlanie: Przycisk (Wyślij do smartfona)
 19. Przycisk MENU
 20. Pokrętło sterowania
 21. Przycisk środkowy
 22. Przycisk (Odtwarzanie)
 23. Przycisk (Usuń)/ Przycisk (Ust. prezen. prod.)

  Ilustracja przedstawiająca aparat od spodu

 24. Zaczep paska
 25. Gniazdo akumulatora
 26. Dźwignia blokady akumulatora
 27. Wskaźnik dostępu
 28. Gniazdo karty pamięci
 29. Pokrywa akumulatora/karty pamięci
 30. Otwór gniazda statywu
  Pasuje do śrub 1/4-20 UNC
  • Należy używać statywu ze śrubą o długości nie większej niż 5,5 mm. W przeciwnym razie nie można bezpiecznie zamocować aparatu, co grozi jego uszkodzeniem.


Używanie osłony przeciwwietrznej (w zestawie)

Osłona przeciwwietrzna mocowana na stopce do akcesoriów służy do redukowania szumu wiatru rejestrowanego przez mikrofon wewnętrzny podczas nagrywania filmów.

Uwaga

 • Zakładając osłonę przeciwwietrzną, należy uważać, aby nie przytrzasnąć osłony przeciwwietrznej w stopce do akcesoriów.