Ręczne ustawianie ostrości (Ustaw ostrość)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

W przypadku trudności z uzyskaniem prawidłowej ostrości w trybie autofokusu, ostrość można ustawić ręcznie.

 1. MENU → (Ostrość) → [AF/MF][Tryb ostrości][Ostrość ręczna].
 2. MENU → (Ostrość) → [AF/MF][Ustaw ostrość].
  Pojawi się ekran ręcznego ustawiania ostrości.
 3. Naciśnij lewą/prawą część pokrętła sterowania lub obróć pokrętłem sterowania, aby ustawić ostrość.
  • Odległość ostrzenia będzie wyświetlana jest na ekranie.
  • Aby umożliwić precyzyjne ustawienie ostrości w różnych warunkach, wskaźnik ostrości można przesuwać poza nieskończoność. Jeśli chcesz ustawić ostrość na nieskończoność, nie przenoś wskaźnika na koniec paska. Zamiast tego wyreguluj ostrość, kontrolując obraz na monitorze.
  • Aby wrócić do ekranu rejestrowania obrazu, naciśnij środkową część pokrętła sterowania.

Wskazówka

 • Korzystanie z funkcji [Auto. pow. w MF] ułatwia ręczne ustawianie ostrości, ponieważ obraz jest automatycznie powiększany podczas ręcznej regulacji ostrości. Gdy wyświetlany jest powiększony obraz, można używać górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania, aby wybrać odpowiedni fragment obrazu do powiększenia. Obracając pokrętłem sterowania, wyregulować ostrość.
 • Gdy używana jest funkcja [Wyświetl. zarysu], kontury obszarów z ostrością są uwydatniane przy użyciu określonego koloru. Funkcja ta pozwala łatwo sprawdzić ostrość.
 • Ekran operacji ręcznego ustawiania ostrości można wyświetlić podczas rejestrowania obrazów w trybie ręcznego ustawiania ostrości, naciskając przycisk, do którego przypisano funkcję [Standard. obsz. ostr.] poleceniem [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne].

Uwaga

 • Ręcznie ustawione odległości ogniskowania zostaną anulowane po ponownym wybraniu opcji [Tryb ostrości].
 • Wyświetlaną odległość ostrości należy traktować jedynie orientacyjnie.