Ustaw. pliku/kat.

Skonfiguruj ustawienia dotyczące nazw folderu i pliku zdjęcia, które ma być zrobione.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Plik][Ustaw. pliku/kat.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Numer pliku:
Można ustawić sposób przypisywania numerów plików do zdjęć.
[Seryjny]: Numeracja plików nie jest zresetowana w przypadku poszczególnych folderów.
[Wyzeruj]: Zerowanie numeracji plików w przypadku poszczególnych folderów.
Wymusz. reset. nr pliku:
Zerowanie numeru pliku zdjęciowego i utworzenie nowego folderu.
Ustaw nazwę pliku:
Można określić pierwsze trzy znaki nazwy pliku.
Nazwa katalogu:
Można ustawić sposób przypisywania nazw folderów.
[Forma standard]: foldery przyjmują nazwy w postaci „numer folderu + dowolne 5 znaków”. Przykład: 100MSDCF
[Forma daty]: Foldery przyjmują nazwy w postaci: „numer folderu + Y (ostatnia cyfra roku)/MM/DD”.
Przykład: 10020405 (Numer folderu: 100, data: 04/05/2022)

Wskazówka

  • Gdy w pozycji [Nazwa katalogu] ustawiono opcję [Forma standard], ostatnie 5 znaków nazwy folderu można ustawić poleceniem [Nowy katalog].
  • Można także zmienić ostatnie pięć znaków nazwy folderu poleceniem [Wymusz. reset. nr pliku].

Uwaga

  • W pozycji [Ustaw nazwę pliku] można wprowadzać tylko duże litery, cyfry i znaki podkreślenia. Znaku podkreślenia nie można jednak użyć jako pierwszego znaku.
  • Trzy znaki określone w pozycji [Ustaw nazwę pliku] będą stosowane tylko w odniesieniu do plików nagranych po wprowadzeniu tego ustawienia.